Helsingissä toimiva Unski Antti Immonen (s.1981) työskentelee poikkitaiteellisesti maalauksen, valokuvan ja maalausanimaatioiden parissa. Työssään hän pohtii yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä, kuten identiteettiä, valtaa, häpeää ja empatiaa. Hän työskentelee käyttäen sekä digitaalisia että analogisia menetelmiä. Immonen toimii internetistä, lehdistä ja elokuvista löytyneiden kuvamateriaalien sekä itse ottamiensa performatiivisten valokuvien kanssa, joissa hän useasti itse esiintyy. Elokuva, televisio, mainonta ja tiedotusvälineet tarjoavat tietynlaisen maailmankuvan. Kun katsomme kuvia tai kohtausta elokuvasta – mitä me todella näemme ja kuinka paljon mieli täyttää kuvaa omalla tavallaan? Nämä kysymykset ovat Immosen työn keskiössä. Kyseenalaistamalla mainontaan, politiikkaan ja mediaan liittyviä arvojärjestelmiä voimme mahdollisesti paljastaa epämiellyttäviä totuuksia yhteiskunnasta ja itsestämme. Tärkeää on kysyä, voimmeko luottaa omiin näkemyksiimme. Immonen on valmistunut kuvataiteen maisteriksi kuvataideakatemiasta 2015 ja kuvataiteilijaksi Taidekoulu Maasta 2011.

——————————————————————————————————————————————————–

Helsinki based Unski Antti Immonen (born 1981) works with paintings, photography and animation. His work discusses about social and political questions such as identity, power, shame and empathy. He works using both digital and analogical methods. Immonen uses picture material found on the internet, magazines and movies as well as his own performative photographs which he himself often poses in. The movies, television, advertising and media offer a certain picture of the world. When we look at photographs or scenes from a movie, what do we actually see and how much do our minds fill in? These questions are the center of Immonen's work. By questioning values that advertising, politics and media offer, we can reveal unpleasant truths about society and ourselves. The crucial question is, can we trust our own views. Immonen has gratuated as Master of Fine Arts from the Finnish Academy of Fine arts in 2015 and as Visual artist from Art School MAA in 2011.
Back to Top