Taiteen tekemisen motiivimme kumpuavat kiinnostuksesta kuvitelluihin maailmoihin ja ajatuksiin. Haluamme viedä katsojan matkalle tähän samaan kokemukseen: maailmaa voi ymmärtää vain, jos ymmärrämme, mikä on eri lähteistä tulevan informaation tarkoitus – usein kuvien tehtävä ei oikeastaan ole selittää, vaan pikemminkin sekoittaa jo ennestaan vaikeasti hahmottuvaa maailmaa. Taiteilijana tutkimme laajempia yhteiskunnallisia tapahtumia sekä muutoksia, jotka vaikuttavat suurten massojen joukkoon ja yksilöön psykologisesti. Maalaukset ilmaisevat omalla tavallaan erilaisia näkemyksiä elämän merkityksestä. Ne perustuvat inhimillisiin ja yhteisiin kokemuksiin, peruskokemuksiin maailmassa olosta. Ne ovat täynnä tunteita, yhdistävät sosiaalisen, ympäristöllisen ja inhimillisen luonteen.
Toimimme tutkien maalauksen historiaa. Pyrimme ymmärtämään ja määrittelemään laajempia abstrakteja kokonaisuuksia ja ideologioita. Olemme innostuneita kehittämään maalaustaidetta moniulotteisempaan suuntaan ja pohtimaan maalauksen, valokuvan ja digitaaligrafiikan mielenkiintoisia suhteita.
Maalausta ja valokuvaa yhdistelevät teoksemme tarjoavat tuoreen tavan lähestyä vaikeasti ymmärrettävää maalaustaidetta. Materiaalisuuden ja representaation vuoropuhelu tutkii taideteoksen prosessia ja muotoutumista sekä tapaamme katsoa kuvia.
Man and flower
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 cm

Immonen
Comforter
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 c

Immonen
Wife and husband
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
163 x 128 cm
Immonen
Febryary 1918
2018
Digital print on canvas, charcoal and lacquer
84 x 128 cm

Immonen

March 2018
2018
Digital print on canvas, acrylic paint, charcoal and lacquer
133 x 104 cm
Immonen
Back to Top